JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to continue.
किल्ले रायरेश्वर ट्रेक / Raireshwar Fort Trek
किल्ले रायरेश्वर ट्रेक / Raireshwar Fort Trek
किल्ले रायरेश्वर ट्रेक / Raireshwar Fort Trek

किल्ले रायरेश्वर ट्रेक / Raireshwar Fort Trek

Rs.999.00 Rs.1,199.00
किल्ल्याची ऊंची: ४५८९ / Height of the Fort: 4589 ft.
किल्ल्याचा प्रकार: गिरीदुर्ग / Type of the Fort: Hill Fort
डोंगररांग: भोर / Fort Range: Bhor
जिल्हा: पुणे / District: Pune
श्रेणी: माध्यम / Difficulty: Medium

या ट्रेक मध्ये आपल्याला काय मिळेल?
1. पुणे ते पुणे खासगी बस मध्ये प्रवास , 2. प्रथमोपचार पेटी, 3. चहा / कॉफी, 4. १ वेळचा नाष्टा, 5. १ वेळचे जेवण 

आमच्यासोबत ट्रेक का?
या ट्रेक मधील नफा हा किल्ले संवर्धन व पर्यावरण संवर्धन याकार्यासाठी केला जाईल. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास अनुभवण्यासोबत किल्ल्यावरील स्वच्छता व वृक्षारोपण करणे असा आपला मानस आहे. चला तर मग, एका adventure वर जाऊया!
Choose Quantity
+ Add to Cart
Product Details
Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.