JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to continue.
Treks Near Pune //
किल्ले राजमाची ट्रेक / Rajmachi Fort Trek - 16th November
किल्ले राजमाची ट्रेक / Rajmachi Fort Trek - 16th November
किल्ले राजमाची ट्रेक / Rajmachi Fort Trek - 16th November
किल्ले राजमाची ट्रेक / Rajmachi Fort Trek - 16th November
किल्ले राजमाची ट्रेक / Rajmachi Fort Trek - 16th November

किल्ले राजमाची ट्रेक / Rajmachi Fort Trek - 16th November

Rs.799.00 Rs.899.00
किल्ल्याची ऊंची: २७१० / Height of the Fort: 2710 ft.
किल्ल्याचा प्रकार: गिरीदुर्ग / Type of the Fort: Hill Fort
डोंगररांग: डोंगररांग नाही / Fort Range: No
जिल्हा: पुणे / District: Pune
श्रेणी: मध्यम / Difficulty: Medium

या ट्रेक मध्ये आपल्याला काय मिळेल?
1. पुणे ते पुणे खासगी बस मध्ये प्रवास , 2. प्रथमोपचार पेटी, 3. चहा / कॉफी, 4. १ वेळचा नाष्टा, 5. १ वेळचे जेवण 

आमच्यासोबत ट्रेक का?
या ट्रेक मधील नफा हा किल्ले संवर्धन व पर्यावरण संवर्धन याकार्यासाठी केला जाईल. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास अनुभवण्यासोबत किल्ल्यावरील स्वच्छता व वृक्षारोपण करणे असा आपला मानस आहे. चला तर मग, एका adventure वर जाऊया!
Choose Quantity
+ Add to Cart
Product Details
Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.